A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Ứng Hòa, ngày 22 tháng 12 năm 2018

- Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TN năm học 2018 – 2019

- Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình cụ thể của Đoàn cơ sở; nhằm xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên;

BCH ĐOÀN HUYỆN ỨNG HÒA

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT ỨNG HÒA A

Số 05/TB - ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Ứng Hòa, ngày 22 tháng 12 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN

Đợt 1 – Năm học 2018 - 2019

 

- Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TN năm học 2018 – 2019

- Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình cụ thể của Đoàn cơ sở; nhằm xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên;

 Ban thường vụ Đoàn trường THPT Ứng Hòa A xây dựng kế hoạch kết nạp Đoàn viên mới đợt 1, năm học 2018 – 2019 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Xây dựng Đoàn trường vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xứng đáng là trường học XHCN; là hạt nhân đoàn kết, tập hợp, giáo dục thanh niên.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ Đoàn viên - Thanh niên, đặc biệt là phẩm chất chính trị, tính tiên phong, gương mẫu của người Đoàn viên đối với thanh niên và xã hội, phát huy vai trò của mỗi Đoàn viên trong hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên.

II. Đối tượng kết nạp

Thanh niên ưu tú của các chi Đoàn. Số lượng như sau:

Khối 10: Mỗi chi đoàn giới thiệu từ 10 đến 20 thanh niên ưu tú

Khối 11 &12: Mỗi chi đoàn giới thiệu từ 5 đến 15 thanh niên ưu tú.

III. Tổ chức thực hiện

1. BTV Đoàn trường

- Xây dựng kế hoạch, tổng hợp danh sách thanh niên ưu tú được giới thiệu.

- Tổ chức lớp học cảm tình Đoàn vào thời gian:

2. Các chi đoàn

- BCH Chi đoàn tiến hành họp xét phân loại Thanh niên và gửi đầy đủ các thủ tục sau về BCH Đoàn trường

- Lập danh sách các đồng chí thanh niên ưu tú đề nghị được dự lớp bồi dưỡng hiểu biết về tổ chức Đoàn (theo mẫu đính kèm).

- Danh sách phải có xác nhận của GVCN và gửi về BTV Đoàn trường chậm nhất là 11h ngày thứ 7 (29/12/2018).

 - Thông báo cho các thanh niên ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đoàn đúng thời gian.

- Chuẩn bị các thủ tục để tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên mới khi có quyết định chuẩn y của BTV Đoàn trường.

Trên đây là kế hoạch Kết nạp đoàn viên  đợt 1 năm học 2018 – 2019. BTV Đoàn trường đề nghị các chi đoàn nghiêm túc thực hiện để đạt mục tiêu đã đề ra.

 

 

TM.BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

BCH ĐOÀN HUYỆN ỨNG HÒA

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT ỨNG HÒA A

Số 05/TB - ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Ứng Hòa, ngày 22 tháng 12 năm 2018

 

DANH SÁCH GIỚI THIỆU THANH NIÊN ƯU TÚ

KẾT NẠP ĐOÀN ĐỢT 1 – NĂM HỌC 2018 - 2019

Chi đoàn: ……

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

NGƯỜI GIỚI THIỆU

GHI CHÚ

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA GVCN                                  TM.BCH CHI ĐOÀN

 

 

 


Tác giả: Nam Anh
Nguồn: NA
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản
Video Clip
Liên kết website